مقالات

اسرار عملکرد مغز گشوده می شود

اسرار مربوط به عملکرد مغز انسان و اينکه چگونه اموری مانند زبان و حرکت را کنترل می کند ممکن است توسط “نقشه”ای مغزی که در دست تهيه است گشوده شود.يک گروه بين المللی از دانشمندان برای تهيه اين نقشه يا اطلس، هزاران تصوير از مغز کليه گروه های سنی با بيماری های مختلف گردآوری کرده است.دانشمندان اميدوارند بتوانند در نهايت جامع ترين تصوير ممکن از ساختمان و عملکرد مغز را تهيه کنند.آنها برای گردآوری داده های مورد نياز جهت تهيه اين نقشه، مغز هفت هزار نفر را اسکن کرده اند و می گويند با انجام تحقيقات تازه بر داده های اين اطلس خواهند افزود.دانشمندان شش کشور جهان در تدوين اين اطلس مغزی شرکت دارند.آنها اميدوارند داده های گردآوری شده اين پرسش را که کدام نواحی مغز اعمال مشخصی در بدن را کنترل می کند، روشن کند.آنها همچنين اميدوارند به کمک اين نقشه، تفاوت عملکرد مغزی افراد مبتلا به بيماری های خاص از جمله آلزايمر و شيزوفرنی را با مغز افراد سالم بهتر درک کنند.دانشمندان می گويند اطلس مغز می تواند در کشف نخستين نشانه ها و علائم بروز بيماری ها به آنها کمک کند.اخبار مربوط به تهيه اين اطلس به سرعت ميان متخصصان اعصاب منتشر شد و مراکز پزشکی سراسر جهان عکس های خود را برای گروه تحقيقات ارسال کردند.

پيچيدگی
مغز هر انسان منحصر به فرد است، و دارای شکل، اندازه و سازماندهی متفاوتی است.کارشناسان می گويند تنها راه درک نحوه عملکرد مغز، جمع آوری حداکثر اسکن های مغزی ممکن است تا معلوم شود يک مغز “متوسط” چگونه به نظر می رسد.دکتر جان مازيوتا، کارشناس تصويربرداری مغز انسان از دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس می گويد: “هيچ دو مغزی عين هم نيست. شکل، اندازه و نحوه سازماندهی آنها فرق می کند. نمی توان به يک نقطه اشاره کرد ومثلا گفت مرکز زبان اينجاست.”وی افزود: “برای مثال، فرآيند تفکر و بر زبان آوردن يک واژه و درک آن واژه برای هر مغزی متفاوت است. اجرای اين اعمال به کمک مجموعه مدارهای پيچيده ای در مغز انجام می شود.”آرتور توگا، استاد عصب شناسی دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس که او نيز در تهيه اين نقشه شرکت داشته است گفت: “هيچ راهی برای مقايسه يا مقابله اين اطلاعات بدون وجود يک نقشه جامع از مغز وجود ندارد.””اما اکنون که اين اطلس را تهيه کرده ايم، می توانيم از ابعاد مختلف به اين اطلاعات نگاه کنيم و جنبه های مختلف چگونگی عملکرد مغز را بررسی کنيم.”به گفته او اين اطلس امکان استفاده از اطلاعات جمع آوری شده به شيوه های بسيار گوناگونی را فراهم می کند.دکتر توگا گفت: “ممکن است بتوانيم اين داده ها را براساس جنس يا نوع بيماری دسته بندی و مرتب کنيم. برای مثال، نشانه های بيماری آلزايمر در طول زمان تغيير می کند. آلزايمر يک بيماری تحليل برنده است که تاثير فزاينده ای بر مغز دارد.””ما می دانيم که مغز مبتلا به آلزايمر چگونه به نظر می رسد، اما آنچه ما واقعا می خواهيم بدانيم اين است که مغز آلزايمری قبل از ظهور بيماری چگونه به نظر می رسد. اين وضع به پزشکان امکان می دهد معالجه را در مراحل اوليه آغاز کنند.”وی افزود: “مهم ترين کار اين است که يک پايگاه داده های عمومی و قابل استفاده داشته باشيم که به کمک آن به مقايسه گروه های مختلف بپردازيم.”او افزود: “می خواهيم چنان درک جامعی از مغز پيدا کنيم که تاکنون سابقه نداشته است.”پروژه اين گروه هنوز پايان نيافته است.

کودکان خشونت را از والدين می آموزند
احتمال گرايش به خشونت در بزرگسالانی که در کودکی شاهد بدرفتاری بوده اند بيشتر است

محققان دريافته اند که کودکانی که شاهد خشونت و بدرفتاری ميان اعضای خانواده هستند، احتمالا در بزرگسالی دست به خشونت می زنند.همچنين احتمال گرايش به خشونت و احتمال بروز ناهنجاری های رفتاری در بزرگسالانی که در دوره کودکی مورد بدرفتاری و سوء استفاده قرار گرفته اند بيشتر است.افراط در تنبيه کودک نيز عامل ديگری است که به اين ناهنجاری ها دامن می زند.محققان آمريکايی از دانشکده پزشکی و جراحی دانشگاه کلمبيا و موسسه روانشناسی ايالت نيويورک برای انجام اين مطالعه زندگی 540 کودک را پس از 1975 برای 20 سال دنبال کردند.در سال های 1983، 1985 تا 1986 و همچنين در سال های 1991 تا 1993 با اين کودکان و مادران آنها مصاحبه شد.سپس با ارسال پرسشنامه ای در سال 1999 از آنها درخواست شد تحولات اخير زندگی خود را، از جمله سوابق کاری، سوابق پرخاشگری و سوابق هرگونه رابطه، از جمله روابط همراه با خشونت را شرح دهند.
عادات ماندگار
محققان می گويند که در نتيجه اين پژوهش دريافتند اگر کسی در کودکی مورد ضرب و شتم والدين قرار گيرد، احتمال آنکه در بزرگسالی خشونت را راه حل مشکلات بداند در او افزايش می يابد.اما معلوم شد که مشاهده رفتار خشن ميان پدر و مادر مهم ترين عامل گرايش افراد در بزرگسالی به اعمال خشونت عليه همسر است.هم در زنان و هم در مردانی که در کودکی اهد خشونت خانوادگی بوده اند احتمالا در بزرگسالی عليه همسر خود دست به خشونت می زنند.ميريام ارنسافت، روانشناسی که سرپرستی اين تحقيقات را به عهده دارد گفت زمانی که يک الگوی رفتاری خشن شکل گرفت، شکستن آن بسيار دشوار می شود، به همين دليل خانواده ها برای جلوگيری يا شکستن چنين عاداتی در کودک به کمک در مراحل اوليه نياز دارند.

خوشروانی

اِودایمونیا که از کلمات ِ یونانی
 (“εὐ”)
 به معنی (“خوش”)
 و
(“δαίμων”)
 به معنی (” روان”)
 تشکیل شده‌است 

خوش‌روانی یا اودایمونیا
 در فلسفه به معنی دارا بودن یک روان خرسند، سالم و شاد و غنی است. در فلسفه اخلاق، خوش‌روانی به کردارهای درستی اشاره دارد که رفاه روحی-روانی شخص را در پی دارند 

اخلاق فضیلت ارسطویی اخلاقی غایتگرا بود، بدین معنی که هدف از کسب فضایل اخلاقی را دستیابی انسان به سعادت یا اودایمونیا می¬دانست. بهترین تعبیری که از اودایمونیا صورت پذیرفته است شکوفندگی انسانی است که محور اصلی اخلاق ارسطو و نیز فیلسوفان معاصر قائل به اخلاق فضیلت را شکل می¬دهد. تحلیل ارسطو از شکوفندگی انسانی که در بافتی زیست¬محور صورت می¬گیرد، مبتنی بر مفهوم ارگون یا کارکرد است. از این حیث ارسطو در توصیف شکوفندگی انسانی بر کارکرد خاص انسان تکیه می¬کند. از نظر ارسطو کارکرد خاص انسان نمی¬تواند صرفاً در تغذیه، رشد و تولید مثل خلاصه شود، زیرا انسان در داشتن این ویژگیها با گیاهان و حیوانات مشترک است. پس آنچه باقی می¬ماند فعالیت عقلانی است که مختص انسان بوده و این فعالیت می¬باید با بهترین و کامل¬ترین فضیلت سازگار باشد. فیلیپا فوت، یکی از مهمترین فیلسوفان اخلاق فضیلت معاصر، تحلیلی از شکوفندگی انسانی به واسطة کسب فضایل اخلاقی ارائه می¬دهد که علیرغم تشابهات فراوان، اختلافهای مهمی با تحلیل ارسطویی دارد. فوت در تحلیل خودش از شکوفندگی انسانی در نسبت با ارسطو بیش از حد بر جنبة زیست¬شناختی انسان تکیه می¬کند و لذا از سایر ویژگیهای اختصاصی انسان غفلت می ورزد. این امر موجب بروز اشکالات و ابهاماتی در تحلیل فوت از شکوفندگی انسانی شده و در نتیجة نقدهای جدی¬ای را متوجه دیدگاههای اخلاقی وی می¬سازد