”كوهسار تجلي نهاد انساني است كه فلسفه زندگاني را تجربه ميكند  از امتداد كوهساران خورشيد طلوع ميكند و در امتداد ديگر غروب  كوهسار تجربه يك روز است“

 Iran . Newspaper . Children . Music . Farsi . Literature . Download . E-mail

فال حافظ- ايران فارسي نويسي - كد فارسي نويسي -   خطوط فارسي -  روزنامه هاي ايرانيآلبوم عكسهائي از ايران -راديو  . تلوزيون . موزيك -   موزيك هاي ايراني - ايرانيان در شبكه -   صفحه هاي كودكان در شبكه -   صفحه كودكان ادبيات فارسي -  قصه ها و مقالات گپ  ايراني در شبكه دانشگاههاي ايران در شبكهغذاهاي ايراني -جوكهاي ايراني - بازار كار -آگهي هاي تجاري - مكاتبه با ما -

Google
 

Disclaimer

Powercounter.org
Gesamt:
Heute:
Online:
 

اسرار عملکرد مغز گشوده می شود

اسرار مربوط به عملکرد مغز انسان و اينکه چگونه اموری مانند زبان و حرکت را کنترل می کند ممکن است توسط "نقشه"ای مغزی که در دست تهيه است گشوده شود.يک گروه بين المللی از دانشمندان برای تهيه اين نقشه يا اطلس، هزاران تصوير از مغز کليه گروه های سنی با بيماری های مختلف گردآوری کرده است.دانشمندان اميدوارند بتوانند در نهايت جامع ترين تصوير ممکن از ساختمان و عملکرد مغز را تهيه کنند.آنها برای گردآوری داده های مورد نياز جهت تهيه اين نقشه، مغز هفت هزار نفر را اسکن کرده اند و می گويند با انجام تحقيقات تازه بر داده های اين اطلس خواهند افزود.دانشمندان شش کشور جهان در تدوين اين اطلس مغزی شرکت دارند.آنها اميدوارند داده های گردآوری شده اين پرسش را که کدام نواحی مغز اعمال مشخصی در بدن را کنترل می کند، روشن کند.آنها همچنين اميدوارند به کمک اين نقشه، تفاوت عملکرد مغزی افراد مبتلا به بيماری های خاص از جمله آلزايمر و شيزوفرنی را با مغز افراد سالم بهتر درک کنند.دانشمندان می گويند اطلس مغز می تواند در کشف نخستين نشانه ها و علائم بروز بيماری ها به آنها کمک کند.اخبار مربوط به تهيه اين اطلس به سرعت ميان متخصصان اعصاب منتشر شد و مراکز پزشکی سراسر جهان عکس های خود را برای گروه تحقيقات ارسال کردند.
پيچيدگی
مغز هر انسان منحصر به فرد است، و دارای شکل، اندازه و سازماندهی متفاوتی است.کارشناسان می گويند تنها راه درک نحوه عملکرد مغز، جمع آوری حداکثر اسکن های مغزی ممکن است تا معلوم شود يک مغز "متوسط" چگونه به نظر می رسد.دکتر جان مازيوتا، کارشناس تصويربرداری مغز انسان از دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس می گويد: "هيچ دو مغزی عين هم نيست. شکل، اندازه و نحوه سازماندهی آنها فرق می کند. نمی توان به يک نقطه اشاره کرد ومثلا گفت مرکز زبان اينجاست."وی افزود: "برای مثال، فرآيند تفکر و بر زبان آوردن يک واژه و درک آن واژه برای هر مغزی متفاوت است. اجرای اين اعمال به کمک مجموعه مدارهای پيچيده ای در مغز انجام می شود."آرتور توگا، استاد عصب شناسی دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس که او نيز در تهيه اين نقشه شرکت داشته است گفت: "هيچ راهی برای مقايسه يا مقابله اين اطلاعات بدون وجود يک نقشه جامع از مغز وجود ندارد.""اما اکنون که اين اطلس را تهيه کرده ايم، می توانيم از ابعاد مختلف به اين اطلاعات نگاه کنيم و جنبه های مختلف چگونگی عملکرد مغز را بررسی کنيم."به گفته او اين اطلس امکان استفاده از اطلاعات جمع آوری شده به شيوه های بسيار گوناگونی را فراهم می کند.دکتر توگا گفت: "ممکن است بتوانيم اين داده ها را براساس جنس يا نوع بيماری دسته بندی و مرتب کنيم. برای مثال، نشانه های بيماری آلزايمر در طول زمان تغيير می کند. آلزايمر يک بيماری تحليل برنده است که تاثير فزاينده ای بر مغز دارد.""ما می دانيم که مغز مبتلا به آلزايمر چگونه به نظر می رسد، اما آنچه ما واقعا می خواهيم بدانيم اين است که مغز آلزايمری قبل از ظهور بيماری چگونه به نظر می رسد. اين وضع به پزشکان امکان می دهد معالجه را در مراحل اوليه آغاز کنند."وی افزود: "مهم ترين کار اين است که يک پايگاه داده های عمومی و قابل استفاده داشته باشيم که به کمک آن به مقايسه گروه های مختلف بپردازيم."او افزود: "می خواهيم چنان درک جامعی از مغز پيدا کنيم که تاکنون سابقه نداشته است."پروژه اين گروه هنوز پايان نيافته است.

کودکان خشونت را از والدين می آموزند
احتمال گرايش به خشونت در بزرگسالانی که در کودکی شاهد بدرفتاری بوده اند بيشتر است

محققان دريافته اند که کودکانی که شاهد خشونت و بدرفتاری ميان اعضای خانواده هستند، احتمالا در بزرگسالی دست به خشونت می زنند.همچنين احتمال گرايش به خشونت و احتمال بروز ناهنجاری های رفتاری در بزرگسالانی که در دوره کودکی مورد بدرفتاری و سوء استفاده قرار گرفته اند بيشتر است.افراط در تنبيه کودک نيز عامل ديگری است که به اين ناهنجاری ها دامن می زند.محققان آمريکايی از دانشکده پزشکی و جراحی دانشگاه کلمبيا و موسسه روانشناسی ايالت نيويورک برای انجام اين مطالعه زندگی 540 کودک را پس از 1975 برای 20 سال دنبال کردند.در سال های 1983، 1985 تا 1986 و همچنين در سال های 1991 تا 1993 با اين کودکان و مادران آنها مصاحبه شد.سپس با ارسال پرسشنامه ای در سال 1999 از آنها درخواست شد تحولات اخير زندگی خود را، از جمله سوابق کاری، سوابق پرخاشگری و سوابق هرگونه رابطه، از جمله روابط همراه با خشونت را شرح دهند.
عادات ماندگار
محققان می گويند که در نتيجه اين پژوهش دريافتند اگر کسی در کودکی مورد ضرب و شتم والدين قرار گيرد، احتمال آنکه در بزرگسالی خشونت را راه حل مشکلات بداند در او افزايش می يابد.اما معلوم شد که مشاهده رفتار خشن ميان پدر و مادر مهم ترين عامل گرايش افراد در بزرگسالی به اعمال خشونت عليه همسر است.هم در زنان و هم در مردانی که در کودکی اهد خشونت خانوادگی بوده اند احتمالا در بزرگسالی عليه همسر خود دست به خشونت می زنند.ميريام ارنسافت، روانشناسی که سرپرستی اين تحقيقات را به عهده دارد گفت زمانی که يک الگوی رفتاری خشن شکل گرفت، شکستن آن بسيار دشوار می شود، به همين دليل خانواده ها برای جلوگيری يا شکستن چنين عاداتی در کودک به کمک در مراحل اوليه نياز دارند.
پرخاشگری زنان
تری موفيت، از موسسه روانشناسی لندن، مطالعاتی را در بريتانيا و زلاندنو در اين زمينه انجام داده و به نتايج مشاهبی دست يافته است.وی گفت: "اين مطالعه همچنين نشان می دهد که دختران پرخاشگر جوان در آينده رابطه خانوادگی خشنی با همسر و خانواده خود برقرار می کنند.""بسياری از طرفداران حقوق زنان مضروب و قربانی، در مقابل اين اطلاعات مقاوت خواهند کرد، زيرا آنها ترجيح می دهند زنان را فقط در قالب قربانی خشونت ببينند. اما شواهد روشن می کند که برای متوقف کردن خشونت خانوادگی، بايد با دختران پرخاشگر کار کنيم."وی افزود: "اگر نتيجه اين مطالعات يک توصيه روشن برای والدين داشته باشد اين است که هرگز يکديگر را در مقابل فرزندان کتک نزنيد."
اين تحقيقات در نشريه "مشاوره و روانشناسی درمانی" چاپ شده است.

شواهد روزافزون از وجود آب در مريخ

يکی از فضاپيماهای ناسا، بهترين شواهد موجود تا به امروز از وجود آب در مريخ را شناسايی کرده است.
تقريبا يک سال قبل بود که فضاپيمای "اديسه مريخ" نشانه هايی داير بر وجود ذخاير زيرزمينی يخ در مجاورت قطب شمالی مريخ پيدا کرد.دانشمندان در آژانس فضايی آمريکا، ناسا، در آن زمان تخمين زدند که با ذخاير آب مريخ می توان دو بار درياچه ميشيگان در شمال آمريکا را پر کرد.پژوهشگران گفتند ممکن است اين تنها گوشه ای از يک منبع عظيم باشد که با توجه به شواهد تازه به نظر می رسد درست گفته باشند. مشاهدات تازه توسط اين فضاپيما و همچنين فضاپيمای "مطالعه جامع کره مريخ" متعلق به ناسا دلالت بر آن دارد که حجم يخ های موجود زيرزمينی در قطب شمال اين سياره يک سوم بيش از قطب جنوب آن است.به نظر می رسد زير يک پوسته نازک از خاک خشک، لايه ای منجمد وجود داشته باشد که 75 درصد آن را يخ تشکيل می دهد.ويليام بوينتون، يکی از اعضای گروه اکتشافاتی متشکل از منجمان روس و آمريکايی، گفت: "اگر شرايط محيطی مريخ در گذشته گرم بوده باشد، که احتمالا بوده است، امکان دارد به ذوب يخ و تشکيل آب که عامل بسيار مهم پيدايش حيات است منجر شده باشد."
"اکتشاف خارق العاده"
اين يافته از آن جهت مهيج است که نه تنها امکان تکامل حيات در ابعاد ميکروبی را در سياره ای غير از زمين افزايش می دهد، بلکه همچنين ممکن است اکتشاف مريخ توسط انسان را به واقعيت نزديک تر کند، زيرا فضانوردان در جريان اقامت خود در مريخ به منابع آب نياز خواهند داشت.بو مکسول از شعبه بريتانيايی "انجمن مريخ" گفت: "از نقطه نظر ماموريت های انسانی به مريخ، اين يافته می تواند خارق العاده باشد. پرسش اصلی اين است که عمق و خلوص اين ذخاير چقدر است."درحال حاضر شواهد بسيار محکمی داير بر وجود آب منجمد درست زير سطح مريخ وجود دارد.بهترين شاهد تاکنون بر علائم شيميايی بارزی از وجود هيدروژن موجود در آب که توسط تجهيزات علمی "اديسه مريخ" رديابی شد استوار است.فرود يک کاوشگر خودکار در نقطه ای نزديک به قطب های مريخ برای حفاری خاک جهت يافتن يخ می تواند اين پرسش را برای هميشه حل کند.متاسفانه، کاوشگری که دقيقا به همين منظور راهی مريخ شده بود در سال 1999 ناپديد شد

امکان تامين تخمک از جنين سقط شده

براساس تحقيقات تازه امکان استخراج تخمک از جنينی که پس از هشت هفتگی سقط شده باشد و استفاده از اين تخمک برای بارور کردن زنان نازا در آينده وجود خواهد داشت.اين انديشه سخت جنجالی به عنوان راه حلی برای مقابله با مشکل کمبود کسانی که حاضر هستند به زنان نابارور تخمک اعطا کنند پيشنهاد شده است.اين پيشنهاد روز دوشنبه پس از فاش شدن نتايج رشته تحقيقات مشترکی در اسرائيل و هلند يک گام به واقعيت نزديک تر شد. اين پژوهش ها نشان داد که بافت های تخمدان که از جنين دو و سه ماهه استخراج شده باشد را می توان برای چندين هفته در آزمايشگاه زنده نگاه داشت.براساس اين مطالعه حفره های تخمدانی حاوی تخمک های در حال بلوغ  که از جنين استخراج شده بود پس از قرار گرفتن در مواد شيميايی ويژه کشت، تا حدودی رشد کرد و از حالت "بدوی" خارج شد.با اين حال پيش از آنکه امکان فنی توليد يک تخم ماندگار که در روش "آی وی اف" (بارداری آزمايشگاهی) قابل استفاده باشد فراهم شود، به پيشرفت های علمی زيادی نياز است.دکتر تال بايرون-شنتال، سرپرست پژوهش ها از بيمارستان ماير در اسرائيل اذعان کرد استخراج تخمک ها از يک جنين سقط شده مفهومی جنجالی است.وی ضمن ارائه نتايج پژوهش های خود در کنفرانس انجمن اروپايی توليد مثل و جنين شناسی در مادريد گفت: "من به خوبی از جنجال پيرامون اين موضوع آگاهم، اما شايد برخی جاها از لحاظ اخلاقی قابل قبول باشد."مطالعات وی در همکاری با دانشگاه "اوترخت" در هلند به روی هفت جنين انجام شد که به خاطر کشف معايبی، در مراحلی ديرتر از معمول سقط شدند.
واکنش خشم آلود
نوالا اسکاريسبريک از موسسه خيريه "زندگی" گفت او انديشه استخراج تخمک از جنين سقط شده را "شديدا زشت و زننده" می داند.وی گفت: "تنها به اين خاطر که تقاضا برای اين تخمک ها از سوی افراد درمانده زياد است به آن اعتبار اخلاقی نمی دهد. من تصور می کنم که همه آدم های عادی از فکر اين کار بيزار باشند. اما اين روزها هيچ چيز غيرممکن نيست و با سرعتی که علم پيشرفت می کند می توانم تصور کنم که اين کار به زودی عملی خواهد شد."وی افزود: "چه کسی می خواهد بداند که مادرش يک جنين سقط شده بوده است؟"پروفسور راجر گاسدن، مدير موسسه جونز برای علوم توليد مثل در آمريکا به بی بی سی گفت که شماری پرسش های اخلاقی و عملی در زمينه استفاده از اين تخمک وجود دارد.با اين حال وی گفت که تحقيقات در اين زمينه ارزشمند است زيرا ممکن است به پزشکان کمک کند چيزهای تازه ای در باره اين فرآيند بياموزند حتی اگر هرگز به استفاده از تخمک جنين در شيوه بارداری "آی وی اف" منجر نشود."مرجع باروری و جنين شناسی انسانی" در بريتانيا که مقررات حاکم بر "آی وی اف" در بريتانيا را تنظيم می کند گفت هرگز اجازه چنين کاری در بريتانيا داده نخواهد شد.يک سخنگوی اين نهاد گفت: "استفاده از بافت تخمدانی گرفته شده از جنين، سوالات دشوار اجتماعی، پزشکی و حقوقی پيش می آورد."وی گفت: "ما پس از شور عمومی به اين نتيجه رسيديم که به دليل ارزش های حاکم بر اجتماع، برای هر کودکی کنار آمدن با اين واقعيت که با استفاده از مواد جنين سقط شده به دنيا آمده است دشوار خواهد بود.""ما استفاده از بافت های استخراج شده از چنين منبعی را برای معالجات باروری قابل قبول نمی دانيم."

info@koohsar.com

[Archiv] [Chats] [Download] [Fabel] [Farsi] [Fal] [Disclaimer] [Iran] [Iranian] [Iran Uni] [Child] [Childpage] [Literature] [Media]